Vítejte

https://sites.google.com/a/spsch.eu/ekoskola/ekokonference/prispevky-ekokonference


Vítejte na stránkách ekotýmu SPŠCHG.

Součástí naší práce je získávat povědomí o environmentu, hospodaření s energiemi a prostředí v němž žijeme a pracujeme.

Náš ekokodex:  • Šetřme elektřinou a vodou
  • Chraňme lesy
  • Třiďme odpad
  • Kvalitně zateplujme
  • Neznečišťujme přírodu
  • Používejme úsporné žárovky