Ekotým

Ekotým tvoří žáci a učitelé SPŠCHG Ostrava.

Ekotým se člení na:
Skupina VODY (V)
Skupina ODPADŮ (O)
Skupina ENERGIÍ (E)
Skupina PROSTŘEDÍ ŠKOLY (P)

(aktuální složení Ekotýmu)
ĉ
Neznámý uživatel,
30. 3. 2017 13:28
ĉ
Neznámý uživatel,
30. 3. 2017 13:28
ĉ
Neznámý uživatel,
30. 3. 2017 13:28
Comments